Tilsi küla ÜVK 2018-2019

Tilsi küla veevasrustuse ja kanalisatsiooni torustike ehitus

Kanalisatsiooni torustik 2534,82 m

Veetorustik 2054,37 m