Ettevõttest

OÜ Vändra MP asutati 1992. aastal. Firma põhitegevuseks oli maaparandus, metsakuivendus, metsa ülestöötamine, millele on lisandunud käesolevaks ajaks vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine, teede remont ja lammutustööd. Alates 2008. aastast on lisandunud ka turba tootmine. Vändra MP põhineb Eesti kapitalil, firma tegevuspiirkonnaks on kogu Eesti Vabariik.

OÜ Vändra MP kuulub Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Turbaliidu ja Eesti Võlausaldajate Liidu liige.

Vändra MP kvaliteedi ja keskkonnaalased põhimõtted, mida järgime oma tegevuses:

  1. pakkuda oma tellijatele kvaliteetset teenust keskkonnaehituses ja teistes ehitustegevuse ning turba tootmise ja kinnisvarahoolduse valdkondades,
  2. täita kõiki sellele tegevusvaldkonnale ja ettevõttele esitatavaid norme ning meie keskkonnaaspektidega seonduvaid õigusakte ja muid nõudeid,
  3. tagada oma tellijate jätkuv rahulolu ja püsitellijate arvu kasv,
  4. tagada oma töötajate rahulolu töötingimustega,
  5. tagada kasumlikkus ja vajalikud investeeringud ettevõtte stabiilseks arenguks,
  6. ära hoida oma tegevustest tulenevaid võimalikke keskkonnamõjusid;
  7. analüüsida ja parendada pidevalt oma sisemist töökorraldust ning juhtimissüsteemi toimimist

One thought on “Ettevõttest

Comments are closed.