Teostatud tööd 2021

Tori Vald: Kellukese TTV mahuti paigaldus ja kergliiklustee ehitus

MAKO AS: Libatse aleviku ÜVK rekonstrueerimine

RV OÜ: Ervita viljahoidla teede ja platside ehitustööd

Mapri Ehitus OÜ: Killustikaluste ehitus, sadeveetorustike rajamine, haljastustööd

Fundland OÜ: Killustik 5, Pärnu ehitusplatsi ettevalmistustööd

Qualitis Ehitus OÜ: Terviseparadiisi teede ja platside ehitus

Haart Ehitus OÜ: Mere pst 12, Pärnu ehitusplatside ettevalmistustööd, trassid ja haljastus

Vilcon Ehitus OÜ: Mere pst 18 kortermaja ehitusplatside ettevalmistustööd, trassid ja haljastus

Alandia KV OÜ: Savi 32, Pärnu vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus

Tref Nord AS: Pärnu haigla parkla laiendamise ehitustööd

Haart Ehitus OÜ: Pärnu KHK teede ja platside ehitus

Pärnu KEK AS: Savi 3/2 lammutus- ja utiliseerimistööd

Maru Ehitus AS: PK terminali Virna 3 halli pinnasetööd

Kulnor OÜ: kändude freesimine ja puhastus

KEAWA OÜ: Ohekatku ja Räägu maaparandussüsteemide korrastus

Piilia Põllumajanduse OÜ: Oblu, Saare, Hagudi ja Vankse maaparandussüsteemide korrastus

Tootsi Turvas AS: Lavassaare II rabatee ehitus

Põllumajandus- ja Toiduamet: Mõnuvere ja Are jõe maaparanduse uuendustööd

Põllumajandus- ja Toiduamet: Kaerasaadu maaparandustööd

Vilnester OÜ: Vändra päikesepargi pinnase ettevalmistustööd

Põllumajandus- ja Toiduamet: Ahtamoja osa uuendustööd

Metropol Group OÜ: Kallissaare-Tõrvaaugu maaparandustööd

Lasten Ehitus OÜ: Vahi aleviku ÜVK rajamine