Teostatud tööd 2021

Tori Vald: Kellukese TTV mahuti paigaldus ja kergliiklustee ehitus MAKO AS: Libatse aleviku ÜVK rekonstrueerimine RV OÜ: Ervita viljahoidla teede ja platside ehitustööd Mapri Ehitus OÜ: Killustikaluste ehitus, […]

Read More »

Teostatud tööd Taivo 2020

Viljandi Haigla Jämejala peremajade ehitustööd (pindade ettevalmistus, torustike paigaldus ja haljastus) Villu Hanseni maade maaparandussüsteemide rekonstrueerimine Vändra lasteaed Rukkilille maja rekonstrueerimine Kallissaare-Tõrvaaugu objekti maaparandustööd Vihtra küla ÜVK rekonstrueerimine

Read More »

RMK tehtud tööd 2016

  MAAPARANDUSSÜSTEEMID Niidu-Pikanõmme maaparandussüsteem (295,40 ha) Illaste (TTP-386) maaparandussüsteem (762,70 ha) Tõrvaaru (PÜ-204) maaparandussüsteem (386,50 ha)   TEEDE EHITUS Pikanõmme-Selja tee (1,40 km) Pikkanõmme mv tee (1,95 km) Selja-Illaste tee (3,24 km) Paiba tee (1,93 km) […]

Read More »