Teostatud tööd Sandor 2020

Pajusti viljahoidla ehitus

Ojasoo viljakuivati ehitus

Uuekalda tänav, Sindi vee- ja kanalisatsiooni torustike ehitus