Teostatud tööd Taivo 2020

Viljandi Haigla Jämejala peremajade ehitustööd (pindade ettevalmistus, torustike paigaldus ja haljastus)

Villu Hanseni maade maaparandussüsteemide rekonstrueerimine

Vändra lasteaed Rukkilille maja rekonstrueerimine

Kallissaare-Tõrvaaugu objekti maaparandustööd

Vihtra küla ÜVK rekonstrueerimine