Teostatud tööd Tarmo 2020

Reopalu ÜVK rekonstrueerimine

Möksi-Mardisaadu-Lokuta maaparandussüsteemide korrastus

ETKI- Jõgeva maaparandustööd