Teenused

Vändra MP teostatavad teenused: metsakuivendus, välistrasside ehitus, mulla- ja kaevetööd ning lammutustööd ja ehitusjäätmete utiliseerimine, turba tootmine.

 

MetsakuivendusMets

Soostumisest tekkiva metsamajandusliku kahju ennetamiseks tegeletakse metsamaade kuivendamisega. Kuivendamine loob eeldused metsatööde tegemiseks ning suureneb puistu tagavara iga-aastane juurdekasv kuni 2-tm aastas. Omame aastatepikkust metsakuivendus- ning metsateedevõrgustike loomise ja hooldamise kogemust.

 

 

Välistrasside ehitushxkovz49d242b43aaa7

Vee- ja kanalisatsiooni trasside ehitus

 

 

 

 

 

Kehra prügila sulgemine

Mulla- ja kaevetööd

Kaevetööd ehitusplatside ettevalmistusel, millele lisanduvad mulla- ja haljastustööd. Kaevetööd prügilate sulgemisel.

 

 

 

 

Ehitusjäätmete purustamineLammutustööd ja ehitusjäätmete utiliseerimine

Tegeleme erinevate lammutustöödega ja ehitusjäätmete utiliseerimisega.