Intsu küla ÜVK 2017

Intsu küla ühisveevärgi ja kanalistasiooni rajamine.

Veetorustik 1039,46 m

Kanalisatsioonitorustik 791,45 m

Torustiku pikkus 1830,91 meetrit ja rajatud on ka 2 biotiiki.